Aura meče

Etern Wiki » Příspěvky » Aura meče
Příspěvky Žádné komentáře

Aura meče zvyšuje po nějakou dobu hodnotu uživatelova útoku.
Hodnota útoku se zvyšuje v závislosti na úrovni postavy, velikosti bonusu síla a stupni schopnosti.

Stupně Schopnosti se dělí na 4 kategorie :
Aura meče.png                Aura meče-M.png                                           Aura meče-P.png
(1-17)        (M1 > M10)        (G1 > G10)    (max úroveň P)
+25 Hú          +252 Hú           +414 Hú                +631 Hú

Hú= Hodnota útoku