Běžet

Etern Wiki » Příspěvky » Běžet
Příspěvky Žádné komentáře

Běžet  zvyšuje po nějakou dobu Rychlost útoku a pohybu.
Schopnost běžet se zvyšuje v závislosti na úrovni postavy, velikosti bonusu  pohyblivosti a stupni schopnosti.
Tato schopnost se při použití automaticky přičte každému členovi skupiny.

Stupně Schopnosti se dělí na 4 kategorie :

Běžet.png                        Běžet-M.png                            Běžet-G.png                          Běžet-P.png
(1-17)            (M1 > M10)            (G1 > G10)       (max úroveň P)
+6% Rp            +22% Rp                      +33% Rp             +48%Rp
+4% Rú             +19%Rú                       +30%Rú            +44%Rú

Rp=Rychlost pohybu
Rú=Rychlost útoku