Bojové zuření

Etern Wiki » Příspěvky » Bojové zuření
Příspěvky Žádné komentáře

Bojové zuření  zvyšuje rychlost útoku a pohybu, ale také zvyšuje zranitelnost.

Bojové zuření.png                          Bojové zuření-M.png                       Bojové zuření-G.png                         Bojové zuření-P.png
(1-17)               (M1 > M10)        (G1 > G10)         (max úroveň P)
+2%Rú               +25%Rú                +41%Rú                      +62%Rú
+0%Rp               +10%Rp                +16%Rp                      +25%Rp
+0%Zt                +-10% Zt           +- 20%Zt                     +- 30%Zt
Rú=rychlost útoku

Rp=rychlost pohybu
Zt=Zranitelnost