Létající talisman

Etern Wiki » Příspěvky » Létající talisman
Příspěvky Žádné komentáře

Létající talisman  je magický útok . Účinek této schopnosti je v podobě talismanu, který vrhá postava na monstrum před sebe.
Létající talisman se zvyšuje v závislosti na úrovni postavy, velikosti bonusu inteligence , síla, pohyblivost a stupni schopnosti.
Tato schopnost se při použití automaticky přičte každému členovi skupiny.

Stupně Schopnosti se dělí na 4 kategorie :
Létající talisman.png                                Létající talisman-M.png                                  Létající talisman-G.png                               Létající talisman-P.png
(1-17)                       ( M1 > M10)               (G1 > G10)                 (max úroveň P)
558-558 MHú    1391-1391 MHú      1983-1983MHú      2778-2778 MHú

MHú=Magická hodnota útoku