Oblečení draka (80-90)

Etern Wiki » Příspěvky » Oblečení draka (80-90)
Příspěvky Žádné komentáře

Lze získat :
Překováním černého oblečení +9 , pomocí 3x Dračí šupina a 4x Dračí čelist u Seon-Pyeong  nebo magickým kamenem.
Monstra:

NPC:

Základní bonusy:
Obrana
+0 – 154
+9 – 224
Rychlost pohybu
+0 –  -6
+9 –  -6
Odolnost proti magii
+0 – 20%
+9 – 20%
Obnova Zb.
+0 – 5%
+9 – 40%