Požehnaní   

Etern Wiki » Příspěvky » Požehnaní   
Příspěvky Žádné komentáře

Požehnaní  zvyšuje po nějakou dobu odolnost proti tělesnému napadení.Tělesné poškození od monstra se snižuje.
Požehnaní se zvyšuje v závislosti na úrovni postavy, velikosti bonusu inteligence , pohyblivosti a stupni schopnosti.
Tato schopnost se při použití automaticky přičte každému členovi skupiny.

Stupně Schopnosti se dělí na 4 kategorie :
Požehnání.png                      Požehnání-M.png                         Požehnání-G.png                        Požehnání-P.png
(1-17)            (M1 > M10)            (G1 > G10)       (max úroveň P)
12,4 % Opn     24,0 %Opn            29.5 %Opn          34.9%Opn

Opn= Odolnost napadení