Strach

Příspěvky Žádné komentáře

Strach funguje pouze u napadení sekem, nikoliv na schopnosti. Také je sníženo poškození při střílení šípů z luku.
S touto schopností na Vás také neútočí agresivní příšery. Neútočí ale jen tehdy, máte-li vyšší nebo stejnou úroveň jako ony. Vyjímkou jsou Bossové a protivníci z Jeskyně vyhnanství 1 a 2 a Ďáblových katakomb.

Stupně Schopnosti se dělí na 4 kategorie :
Strach.png               Strach-M.png                      Strach-G.png                       Strach-P.png
(1-17)        (M1 > M10)        (G1 > G10)    (max úroveň P)
-2 PHú         -15  PHú           -24  PHú                -37 PHú
2% NPú     15% NPú          24% NPú               37% NPú

PHú= Protivníkova hodnota útoku
NPú=Nezdařený protivníkův útok