Superšutry

Šutry a Superšutry Žádné komentáře

Superšutr smutku

Superšutr boje

Superšutr bitvy

Superšutr lačnosti

Superšutr černoty

Superšutr tmy

Superšutr žárlivosti

Superšutr duše

Superšutr stínu

Superšutr tvrdosti

Superšutr ďábla

Superšutr pádu

Superšutr smrti

Superšutr vraždy

Superšutr Pung-Ma

Superšutr Tu-Young

Superšutr Jeon-Un

——————

Superšutr vykoupení

Superšutr zrady

Superšutr zášti

Superšutr odplaty

Superšutr pýchy

Superšutr nenávisti

Superšutr soumraku

Superšutr žáru

Superšutr marnosti

Superšutr zloby

Superšutr zkázy

Superšutr zlomyslnosti