Těžení

Rudy,tavby a těžení Žádné komentáře

Těžba
Ve většině lokací hry můžete nalézt „naleziště“ či „žíly“. Jsou to naleziště rud, které se po další úpravě používají jako vylepšení šperků.
Schopnost těžba
Těžba.png Tato schopnost by měla ovlivňovat úspěšnost vaší těžby, v praxi se však zdá neúčinná. Abyste zvýšily šanci vykopat a získat tím rudu, můžete číst Kniha těžby.pngknihu těžby. Kniha se používá na čtení schopnosti od úrovně 1-20, M1-M10 do G1-P. (Schopnost zvyšuje pouze šanci na úspěšné vykopání rudy.)

Při neúspěšném kopání se vám zobrazí hláška „Kopání se nezdařilo“ a při úspěšném „Kopání bylo úspěšné“ a na zem vypadne několik kusů rudy. Při (ne)úspěšném se vám také přičtou body ke krumpáči. Vždy 1 bod za každé kopání.

Krumpáč

Krumpáč.png Krumpáč je součástí  výbavy, pokud se rozhodnete těžit.
S každým jeho vyšším „+“ se zvyšuje šance na vykopání rudy.
Krumpáč vám umožňuje kopat do „naleziště“ nebo „žíly“ a vytěžit z ní nějaké rudy. Krumpáč zakoupíte u dřevorubce Deokbaea.Jak již bylo zmíněno výše, za každé kopání dostáváte 1 bod ke krumpáči. Body zde fungují jako u rybářekého prutu. Jakmile se vám podaří nasbírat jich plný počet, musíte jít za Deokbaem, aby vám krumpáč zlepšil.
Vylepšování
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Potřebné body: 6.000 12.000 24.000 48.000 96.000 192.000 384.000 768.000 1.536.000
Úspěšnost vylepšení: 100% 89% 78% 67% 56% 45% 34% 23% 10%
Šance vykopat rudu: 33% 35% 38% 41% 45% 50% 56% 62% 70% 80%