Vlastnosti

Etern Wiki » Pet systém » Vlastnosti
Pet systém Žádné komentáře

Po vylíhnutí mazlíčka se zpřístupní nové okno s jeho vlastnostmi.
V něm můžete objevit kolika dní se mazlíček dožije bez nakrmení. Minimální délka života je 1den a maximální 14 dní
Dále je zde zobrazena úroveň zvířete a kolik mu bylo uděleno výchozích hodnot v procentech. Jejich výše je vybrána nezávisle při narození.

  • Jedná se o bonusy ZB, ObranaMB. Maximálně lze dostat až 2.6% u všeho.

 

Jakmile mazlíček dosáhne určité úrovně, jeho bonusy se zvýší.
Výše a po jaké úrovni se bonusy přidají, záleží na typu mazlíka, o čemž se rozhodne hned po vylíhnutí.

1. druh mazlíka

  • Počet přidávaných bonusů se navyšovat o 0,1% až 0,6%.
  • Bonus ZB se přidává každou 5. úrovní.
  • Bonus obrany se přidává každou 7. úrovní.
  • Bonus MB se přidává každou 7. úrovní.

2. druh mazlíka

  • Bonus ZB se přidává každou 6. úrovní. A to náhodně 0,1% až 0,9%.
  • Bonus obrany se přidává každou 8. úrovní. A to náhodně 0,1% až 0,6%.
  • Bonus MB se přidává každou 6. úrovní. A to náhodně 0,1% až 0,7%.

Mezi nejdůležitější prvky patří tlačítka nakrmit, vyvinout, zkušenosti a schopnosti.