Zlatý oblek  (90-105)

Etern Wiki » Příspěvky » Zlatý oblek  (90-105)
Příspěvky Žádné komentáře

Lze získat :
Z černého oblečení od +5 do +9, 10× modré dračí oceli, 10× velké epolety, 10× zlaté tkaniny  lze u Jae-Seon Kima vyrobit zlatý oblek +0
Monstra:

NPC:

Základní bonusy:
Obrana
+0 – 120
+9 – 320
Rychlost pohybu
+0 –  -15
+9 –  -0
Odolnost proti magii
+0 – 4%
+9 – 25%
Max Zb.
+0 – 1%
+9 – 10%